تعرفه خدمات

تعرفه خدمات دریافت شناسه اختصاصی خدمت در کل کشور ثابت و به یک میزان تائین شده است، این تعرفه طبق سیستم مالی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران

دریافت بارکد فروشگاهی

اگر برای اولین بار درحال ثبت نام و دریافت بارکد فروشگاهی می باشید دستور العمل زیر را دنبال کنید: 1